Blog

Supplement Shop obeležava punih 10 godina postojanja i nagrađuje!

Supplement shop nagradna igra

Sa zadovoljstvom objavljujemo da Supplement Shop obeležava punih 10 godina postojanja!

Da bismo vam se zahvalili na vernosti i podršci kroz sve ove godine, odlučili smo da organizujemo darivanje sa vrednim poklon – proizvodima.

I što je najbolje, nećemo jednom, već tri puta obradovati naše najvernije klijente!

Da, dobro ste pročitali!

Tri srećna dobitnika će imati priliku da osvoje svoje omiljene proizvode svetskipriznatih brendova PhD i SiS.

Verujemo da ste spremni da dočekate leto na najbolji mogući način, zato smo odlučili da vam pružimo priliku da se pripremite sa najkvalitetnijim suplementima na tržištu. Bez obzira da li se spremate za fitness ciljeve, želite da unapredite svoje performanse ili jednostavno želite da očuvate svoje zdravlje, PhD i SiS proizvodi su tu da vam pomognu da ostvarite svoje ciljeve.

Akcija će se odvijati na našoj Instagram stranici @supplementshop.rs, gde vas očekuju ne samo vredne nagrade, već i mnoge korisne informacije, saveti i motivacija za vaš fitnes put. Pratite nas i budite deo naše velike zajednice koja se bori za zdraviji i aktivniji životni stil.

Ne propustite šansu da osvojite fantastične nagrade i pripremite se za letnju sezonu uz najbolje suplemente na tržištu! Srećno svima koji učestvuju, i hvala vam još jednom na 10 godina poverenja i podrške!

Pravilnik konkursa pročitajte ovde:

 

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA „Supplement shop 10 godina postojanja“

Pažljivo pročitajte Pravila nagradnog konkursa („Pravila“). Prijavom na nagradni konkurs (kako je definisano u nastavku), saglasni ste da budete obavezani ovim Pravilima.

1. Opšte odredbe

1.1. Organizator nagradnog konkursa je WVS d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Tošin Bunar 188a/38, matični broj: 20948795 (dalje: „Organizator“ ili „WVS d.o.o.“).

Organizator je doneo odluku o organizovanju nagradnog konkursa kojim će se nagraditi učesnici konkursa pod nazivom „Supplement shop 10 godina postojanja“ (u daljem tekstu „Konkurs“), a koji će se sprovesti po ovde utvrđenim i definisanim Pravilima.

1.2. Naziv konkursa je „Supplement shop 10 godina postojanja“

1.3. Konkurs počinje u ponedeljak 01.04.2024. godine u 12:00h i završava se u nedelju 31.04.2024. u 23:59h (u daljem tekstu: „Period trajanja konkursa“).

1.4. Konkurs se organizuje i sprovodi putem Instagram stranice organizatora – supplementshop.rs (u daljem tekstu: “Instagram stranica”).

1.5. Proglašenje pobednika Konkursa će biti izvršeno na način i u rokovima propisanim u Pravilima.

1.6. Konkurs se organizuje na teritoriji Srbije, izuzev AP Kosova i Metohije.

1.7. Nagrade koje će biti dodeljene definisane su članom 5. ovih Pravila.2. Pravo na preuzimanje nagrade

2.1. Pravo na učešće u Konkursu imaju sledeća lica: državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Srbije, izuzev AP Kosova i Metohije, koja su starija od 18 godina.

2.2. Pravo na učešće u Konkursu nemaju sledeća lica:

2.2.1. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca (u daljem tekstu: članovi najuže porodice);

2.2.2. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje konkursa, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca.

 

3. Trajanje Konkursa

3.1. Konkurs počinje ponedeljak 01.04.2024. godine u 12:00h i završava se u nedelju 24.04.2024. u 12:00h (u daljem tekstu: „Period trajanja konkursa“).


3.2. Nakon završetka Perioda trajanja konkursa biće izvršen presek i proglašenje pobednika, a na način i pod uslovima definisanim u članu 6. Pravila.4. Mehanizam konkursa

4.1. Nagradni konkurs se sastoji od jednog nagradnog zadatka.
Da bi lice steklo pravo da učestvuje na konkursu, potrebno je da tokom perioda trajanja konkursa odgovori na zadatak Konkursa, koji će biti postavljen na Instagram stranici supplementshop.rs.

Da bi Učesnik osvojio nagradu, potrebno je da ostavi komentar ispod objave i da taguje još jednu osobu po sopstvenom izboru.

4.2. Pravila će biti postavljena na web sajtu: https://www.supplementshop.rs/

4.3. Nagradni konkurs biće objavljen na Instagram stranici supplementshop.rs 01.04.2024. godine. 

4.4. Jedan učesnik po krugu ima pravo samo jednom da uzme učešće na Konkursu, odnosno samo jednom da ostavi komentar. Izmenjeni odgovori neće biti uzeti u obzir pri izboru dobitnika.

4.5. Dobitnici će biti proglašeni putem storija na Instagram stranici. Dobitnici će biti kontaktirani putem privatne poruke na Instagram stranici u svrhu dostavljanja podataka zarad preuzimanja nagrade. Potrebni podaci:

  • Ime i Prezime
  • Broj telefona
  • Adresa za isporuku

4.6. Prihvatanjem pravila učesnik se saglašava i prihvata obaveze propisane Pravilima. Svi poslati podaci moraju biti istiniti i tačni. Registracije u drugačijoj formi od one koja je navedena u ovim Pravilima se neće smatrati ispravnim i takva lica neće učestvovati u Konkursu.

4.7. Kriterijum na osnovu koga će se rangirati Učesnici je nasumičan izbor preko aplikacije.

4.8. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom registracije ili učestvovanja u Konkursu, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa.

4.9. Učesnici konkursa mogu sva pitanja u vezi sa konkursom, kao i primedbe da proslede u inbox na Instagram  https://www.instagram.com/supplementshop.rs/

 

5. Vrste i dodela nagrada

5.1. Tokom trajanja Konkursa biće dodeljeno PhD proizvodi: Diet Whey 1kg, Leandegree maximum strentgh, Shaker, pakovanje Smart bar proteinskih čokoladica x3. SiS proizvodi: 10 komada Beta Fuel gelova i 2 pakovanja Hydro tableta.

5.2. Na kraju Konkursa će biti proglašeni pobednici i biće im dodeljene nagrade. Učesnik u konkursu može da osvoji samo jednu nagradu po konkursu.


5.3. Rezultati Konkursa biće objavljeni nakon završetka Konkursa i to 06.04.2024. 17.04.2024. i 24.04.2024.

5.4. Organizator ima pravo da odloži objavu dobitnika iz opravdanih razloga, kao i u slučaju da rok za objavu dospeva na neradan dan.   

5.5. Učesnik koji je dao neistinite, netačne odnosno tuđe podatke gubi pravo na dalje učešće, odnosno u tom slučaju isti će biti diskvalifikovan. U ovom slučaju, pravo na nagradu ima učesnik koji je po izboru žirija dao sledeći najkreativniji odgovor na nagradni zadatak.

5.6. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

5.7. Imena Učesnika Konkursa koji su osvojili nagrade će biti objavljeni putem storija na Instragram stranici.

 

6. Preuzimanje nagrada

6.1.Učesnici koji su stekli pravo na nagrade biće kontaktirani da ostave svoje podatke kako bi mogli da preuzmu svoje nagrade.

6.2. Nakon proglašenja dobitnici su dužni da ostave svoje podatke (ime i prezime) u inbox supplementshop.rs Instagram stranice.

6.3. Podaci ostavljeni u inbox supplementshop.rs Instagram stranice od strane dobitnika nagrada, neće biti dostupni javnosti i biće iskorišćeni isključivo za identifikaciju dobitnika nagrada i preuzimanje nagrada.

6.4. Dobitnici nagrada će biti direktno kontaktirani od strane Marije Maksimović iz kreativne agencije Luna TBWA i obavešteni o načinu preuzimanja nagrada.

6.4.1. Preuzimanje nagrada mora biti lično uz dokument koji potvrđuje identitet osobe koja prima nagradu, da je državljanin Srbije sa prebivalištem na teritoriji Srbije i to da je dobitnik punoletan.

6.5. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni Dobitnik nije punoletan, nije državljanin Srbije ili nema prebivalište na teritoriji Srbije, ili lice ne može da dokaže svoj identitet, neće moći da preuzme nagradu.

6.6. Ukoliko je dobitnik ostavio netačne podatke prilikom dostavljanja u Inbox i ne prijavi promenu dostavljenih podataka, zbog kojih Organizator nije u mogućnosti da mu uruči nagradu, smatraće se da je odustao od nagrade, a svi dalji zahtevi za dodelu nagrade koje organizator bude primio smatraće se nevažećim i bez pravnog dejstva.

Sva pitanja u vezi sa Konkursom učesnici mogu postaviti Organizatoru pismenim putem na e-mail adresu  info@supplementshop.rs i na Instagram stranici u okviru privatne poruke ili u javnim komentarima, tokom trajanja Konkursa.

6.7. Organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu i/ili posledice uzrokovane korišćenjem nagrade.

 

7. Lični podaci

7.1. Učesnik koji se saglasi sa ovim Pravilima pristaje da Organizator, kao Rukovalac, koristi njegove lične podatke, u toku trajanja Konkursa, kako je opisano u ovim Pravilima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“ broj 87/2018 – dalje „Zakon“), tako da se lični podaci obrađuju na osnovu Vašeg pristanka u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1. Zakona.

7.2. Podaci o ličnosti Učesnika koji su dobitnici nagrade: ime i prezime, koristiće  se od strane Organizatora za potrebe organizovanja Konkursa, kao i tehničkih detalja u vezi Konkursa, što će obuhvatiti:

– objavu imena dobitnika nagrada i rangiranja dobitnika,

– preuzimanje nagrada,

i u druge svrhe se neće koristiti te će iste obrisati nakon što nagrade budu uručene dobitnicima.

7.3. Na osnovu članova 26-30 Zakona, svako lice koje učestvuje na Konkursu ima pravo da zahteva obaveštenje, stavljanje na uvid i/ili kopiju podataka koji se odnose na njega i sva prava na osnovu uvida (ispravka, ažuriranje i drugo), kao i pravo da pristanak na obradu opozove u svakom trenutku tako što će poslati pisani zahtev na email adresu Organizatora  info@supplementshop.rs. U slučaju opoziva lični podaci tog Učesnika se brišu, a nakon podnošenja zahteva za opoziv taj Učesnik gubi pravo na dalje učešće na Konkursu. U slučaju nedozvoljene obrade ličnih podataka svaki Učesnik ostvaruje svoja prava u skladu sa pravnim propisima Republike Srbije.

Lica čiji se lični podaci obrađuju imaju pravo da podnesu pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko smatraju da je učinjena neka od povreda propisanih Zakonom.

Učesnik garantuje da su podaci o ličnosti dostavljeni u kontekstu Takmičenja tačni, ažurni i potpuni.

 

8. Diskvalifikacija iz Konkursa

8.1. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili predstavljati zloupotrebu je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz konkursa.

8.2. Svi izmenjeni i editovani komentari neće biti prihvaćeni kao odgovori i neće ući u izbor za nagrade.

8.3. Organizator će nadzirati i kontrolisati celi tok učestvovanja u Konkursu „Supplement shop 10 godina postojanja“ svakog od Učesnika. Za svaki pokušaj zloupotrebe, prevare ili bilo koje druge nedozvoljene radnje biće preduzete zakonom predviđene mere prema tim licima od strane Organizatora.

 

9. Isključenje i ograničenje odgovornosti

9.1. Organizator ne odgovara za štetu koju pretrpi dobitnik, a koja je prouzrokovna isključivom radnjom tog lica, kao i radnjama trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.

 

10. Završne odredbe

10.1. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju konkursa.

10.2. Učesnici će o eventualnom prekidu programa biti obavešteni putem Instagram stranice Organizatora.

10.3. Organizator obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje.

Takođe, prijavom za učestvovanje na ovom konkursu svaki učesnik potvrđuje da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavlja ovim putem, da se lični podaci dobitnika, kao što su ime i prezime, prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrada i uručenja nagrada, te da su učesnici obavešteni o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka mogu da opozovu, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

10.4. U slučaju spora između Organizatora i učesnika nadležan je stvarno nadležan sud u Beogradu prema sedištu Organizatora, a primenjivaće se pravo Srbije.

10.5. Ova Pravila objavljuju se u okviru web sajta https://www.supplementshop.rs/.

U Beogradu, dana 01.04.2024. godine

ORGANIZATOR:

WVS d.o.o.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *