Cenovnik Kurirske sluzbe

Standardna pošiljka

Opis usluge

Cena bez PDV

PDV

Cena sa PDV

Paket od 0,35 do 0,50 kg

308,33

61,67

370,00

Paket od 0,50 do 1 kg

362,50

72,50

435,00

Paket od 1 do 2 kg

440,00

88,00

528,00

Dodatna usluga

Opis usluge

Cena bez PDV

PDV

Cena sa PDV

Otkupnina

150,00

30,00

180,00