Saglasni ste da ćete koristiti ovaj sajt samo u zakonskim okvirima. Ne smete koristi ovaj sajt za:

Slanje, objavljivanje ili korišćenje materijala koji su agresivni, uvredljivi, klevetnički, nedolični, nepristojni, preteći ili nezakoniti i koji krše autorska prava, poverljivost, privatnost i druga prava.

Širenje lančanih pisama, spamova, neželjene pošte ili za štetno i zlonamerno ponašanje koje izaziva ili može izazvati štetu, uznemiravanje, neprijatnosti ili nepotreban strah prilikom korišćenja ovog sajta.

Ne smete zaobići niti pokušati da zaobiđete mere bezbednosti ili pokušati da izmenite sadržaj sajta osim ako to nije izričito dozvoljeno.

Zadržavamo pravo da isključimo određene korisnike sa servisa kao i podatke o njima ukoliko zloupotrebljavaju sajt (što podrazumeva pre svega hakerisanje, prevare ili širenje računarskih virusa).

Takođe možemo na SupplementShop praviti izmene servisa bez prethodnog upozorenja, što može podrazumevati i uklanjanje servisa u bilo koje vreme. U interesu svih korisnika sarađivaćemo sa inspektorima i organima nadležnim za suzbijanje kriminalnih aktivnosti i povrede sistema i mreže.

Administrator neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posledičnu ili drugu štetu nastalu korišćenjem ovog sajta ili drugih linkovanih sajtova. Zvanični sajt SUPPLEMENTSHOP može da sadrži linkove ka drugim sajtovima. Linkovani sajtovi nisu pod kontrolom 

SUPPLEMENTSHOP i SUPPLEMENTSHOP nije odgovorna za njihov sadržaj (uključujući, bez ograničenja, sve linkove koje sadrži linkovani sajt ili sve izmene i unošenja novih verzija linkovanih sajtova). SUPPLEMENTSHOP nije odgovorna za za bilo koji oblik prenosa primljenog sadržaja sa drugog linkovanog sajta. SUPPLEMENTSHOP obezbeđuje ove linkove korisnicima samo kao pogodnost, tako da popstavljanje ovih linkova na zvaničnom sajtu SUPPLEMENTSHOP ne podrazumeva udruživanja SUPPLEMENTSHOP sa njihovim operaterima.

Možete pogledati, kopirati ili odštampati strane sa ovog sajta isključivo za lične, nekomercijalne svrhe. U suprotnom ne možete koristiti, modifikovati, kopirati, štampati, prikazati, reprodukovati, distribuirati ili objavljivati informacije sa ovog sajta bez izričite dozvole administratora.

Administrator može bilo kad, bez prethodne najave, da na SupplementShop pravi izmene na sajtu.

Informacije na ovom sajtu mogu da sadrže tehničke ili tipografske greške. Informacije mogu biti promenjene ili ažurirane bez prethodne najave.

Sigurnost i praćenje podataka

Zvanični sajt SUPPLEMENTSHOP zadržava pravo da sakuplja sledeće informacije o svojim korisnicima:

  • Ime domena sa kog je pristupljeno sajtu
  • Datum i vreme pristupa sajtu
  • Adresa (takođe poznata kao URL adresa) sa koje je kliknuto pristupljeno na link za pristup sajtu SUPPLEMENTSHOP.

U cilju sigurnosti sajta, sav saobraćaj na mreži se prati kako bi se identifikovali neovlašćeni pokušaji postavljanja ili promene informacija kao i pokušaji kriminalnih aktivnosti. Navigacijske informacije mogu da se koriste za dobijanje podatka u istragama lica ovlašćenih za sprovođenje zakona i na osnovu zahteva pravnog postupka. Štaviše, da bi se od neovlašćene upotrebe zaštitio zvanični sajt SUPPLEMENTSHOP i računarski sistem koji podržava sajt i da bi se osiguralo njegovo pravilno funkcionisanje, pristup pojedinaca ovom sajtu i računarskom sistemu se prati i evidentira od strane ovlašćenog osoblja.

Svako ko koristi ovaj sajt i računarski sistem koji podržava sajt, izričito pristaje na ovakvo nadgledanje i ukoliko ono pokaže zloupotrebu ili kriminalne radnje, može se iskoristiti za prijavu nadležnim organima.

Neovlašćeni pokušaji da se postavi ili promeni sadržaj sajta, ili se na drugi način prouzrokuje šteta na sajtu ili računarskom sistemu, su strogo zabranjeni i kažnjivi zakonom. Promena sajta bez prethodne najave Zvanični sajt SUPPLEMENTSHOP je javni servis.

Ovaj sajt je dinamičan i vremenom će se menjati bez prethodne najave. Korisnici ovog sajta su stoga u potpunosti odgovorni za proveru tačnosti, potpunosti i podobnosti sadržaja koji se na njemu nalaze.

Odgovornost

Molimo vas da imate na umu da informacije koje pružamo na ovoj veb stranici nisu namenjene za dijagnostikovanje, lečenje, prevenciju ili tretiranje bilo koje bolesti. 

Svi proizvodi su dodaci ishrani i nisu zamena za raznovrsnu ishranu. 

Pre nego što započnete bilo koji novi režim suplementacije, preporučujemo vam da se posavetujete sa lekarima, farmaceutima i nutricionistima.

Napominjemo da individualni rezultati mogu varirati i da bilo koji rezultati nisu garantovani. 

Informacije na ovoj veb stranici nisu pregledane od strane Agencije za hranu i lekove (FDA) niti od strane bilo koje druge zdravstvene organizacije i treba ih koristiti samo u informativne svrhe.

Važno je da pročitate i razumete deklaraciju i uputstva za upotrebu svakog proizvoda pre upotrebe. Ako imate ili sumnjate da imate zdravstveni problem, odmah se obratite lekaru.